Uprzejmie informujemy, iż obecnej formie program BDEA nie generuje wydruków zgodnych z wprowadzonymi w dniu 18.05.2020 zmianami Rozporządzenia dot zakresu i formy AUDYTU ENERGETYCZNEGO.
  
Kto / kiedy Posty

inż

 

2016-11-25 11:06:41

V e jest kubaturą netto ogrzewanej części budynku, obliczaną jako kubatura brutto budynku (czyli po wymiarach zewn.) pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych,

szybów dźwigowych, a także zewnętrznych, niezamkniętych ze wszystkich stron części budynku, takich jak: podcienia, balkony, tarasy, loggie i galerie.

Jeśli zatem piwnica jest ogrzewana, to także uwzględnia się ją w obliczeniach

Idź do

Copyright © BuildDesk | Zastrzeżenia prawne | Polityka cookies | Kontakt