Programy

 

Szanowni Państwo

 

W związku z planowanymi zmianami struktury właścicielskiej BuildDesk Polska Sp. z o.o. z dniem 11 czerwca 2018 zaprzestajemy sprzedaży jednostek dostępu do systemu BuildDesk kredytów, oraz abonamentów czasowych.

Wszystkie zakupione kredyty zachowują swoją ważność do końca roku 2018,

a konta czasowe zgodnie z terminem ich ważności.

Platforma BuildDesk pozostanie dostępna w aktualnej postaci do końca roku 2018.

-->-->-->-->-->

BuildDesk Energy Certificate Professional


BuildDesk Energy Certificate Professional (BDEC PRO) jest programem służącym do analizy energetycznej budynków lub lokali. BDEC PRO przygotowuje świadectwo energetyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, projektowaną charakterystykę energetyczną zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 6 listopada oraz opracowanie dotyczące właściwości cieplno-wilgotnościowych, zarówno dla poszczególnych przegród jak i całego budynku.

pobierz wersję instalacyjną (zip) »
pobierz wersję instalacyjną (exe) »

BuildDesk Energy Audit


BuildDesk Energy Audit jest programem służącym do przeprowadzenia audytu energetycznego i remontowego oraz przygotowania wydruków w postaci elektronicznej zgodnych z wytycznymi Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Program BDEA współpracuje także z programem do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej - BDEC. Program BDEA wykonuje obliczenia w oparciu o metodologię obliczania świadectw charakterystyki energetycznej lub normę PN - EN ISO 13790:2008.

Pobierz wersę instalacyjną programu BuildDesk Energy Audit (exe) »

BuildDesk Eko Efekt (BDEE)


BuildDesk Eko Efekt (BDEE) to samodzielny program pozwalający szybko przeprowadzić obliczenia zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w wyniku przeprowadzonej modernizacji budynku i systemu grzewczego. BDEE pozwala na analizę różnych modernizacji i poszukiwanie najefektywniejszej pod względem redukcji zanieczyszczeń i emisji.

Pobierz wersę instalacyjną programu BuildDesk Eko Efekt (exe) »

Copyright © BuildDesk | Zastrzeżenia prawne | Polityka cookies | Kontakt