Programy

 

Ważny Komunikat : Informacja o połaczeniu spółek - 

Plan połączenia spółki ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach ze spółką BuildDesk Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach 

------

W związku z planowanym połączeniem BuildDesk Polska Sp. z o.o. ze spółką właścicielską : ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. oraz pojawiającymi się pytaniami odnośnie przyszłego funkcjonowania oprogramowania BuildDesk informujemy Państwa, że:

?     +    BuildDesk Energy Certificate

?     +   BuildDesk Energy Audit

?     +    BuildDesk EkoEfekt

będą dostępne dla dotychczasowych użytkowników po zmianach własnościowych w niezmienionej funkcjonalności. Wszelkie zapisane projekty, bazy danych oraz historia obliczeń pozostanie dostępna. Oprogramowanie będzie można w dalszym ciągu wykorzystywać w celu przygotowania:

?      +   Świadectw charakterystyki energetycznej

?      +   Projektowanych charakterystyk energetycznych

?      +   Audytów termomodernizacyjnych

?      +   Audytów ekologicznych

Oprogramowanie BuildDesk zostanie udostępnione bezpłatnie i przebudowane tak, aby stać się elementem platformy ROCKWOOL Design Cloud. Przebudowa rozpocznie się na przełomie roku, ale równolegle, do czasu zakończenia prac, dostępna będzie aktualna wersja serwisu.

-->-->-->-->-->

BuildDesk Energy Certificate Professional


BuildDesk Energy Certificate Professional (BDEC PRO) jest programem służącym do analizy energetycznej budynków lub lokali. BDEC PRO przygotowuje świadectwo energetyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, projektowaną charakterystykę energetyczną zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 6 listopada oraz opracowanie dotyczące właściwości cieplno-wilgotnościowych, zarówno dla poszczególnych przegród jak i całego budynku.

pobierz wersję instalacyjną (zip) »
pobierz wersję instalacyjną (exe) »

BuildDesk Energy Audit


BuildDesk Energy Audit jest programem służącym do przeprowadzenia audytu energetycznego i remontowego oraz przygotowania wydruków w postaci elektronicznej zgodnych z wytycznymi Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Program BDEA współpracuje także z programem do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej - BDEC. Program BDEA wykonuje obliczenia w oparciu o metodologię obliczania świadectw charakterystyki energetycznej lub normę PN - EN ISO 13790:2008.

Pobierz wersę instalacyjną programu BuildDesk Energy Audit (exe) »

BuildDesk Eko Efekt (BDEE)


BuildDesk Eko Efekt (BDEE) to samodzielny program pozwalający szybko przeprowadzić obliczenia zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń w wyniku przeprowadzonej modernizacji budynku i systemu grzewczego. BDEE pozwala na analizę różnych modernizacji i poszukiwanie najefektywniejszej pod względem redukcji zanieczyszczeń i emisji.

Pobierz wersę instalacyjną programu BuildDesk Eko Efekt (exe) »

Copyright © BuildDesk | Zastrzeżenia prawne | Polityka cookies | Kontakt